Δημητρης Πασχαλιδης

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων  &  Ραδιοφωνικός Μουσικός Παραγωγός